تشكيل شركت و نحوه ي ثبت ان

تشكيل شركت و ثبت ان :

قانون و قواعد حاكم بر اين گونه شركت ها قانون مدني است . در تعريف شركت( تعهدات و وظايف شركاء اداره شركت و همچنين تقسيم سهم الشركه در قانون مدني تشريح گرديده است) اشخاص با توجه و امعان نظر اين قسمت از قانون مدني مي توانند قصد اداره خود را براي شراكت در قالب عقد شركت ريخته اقدام به عمليات تجاري و بازرگاني نمايند.

شركت هاي متشكله تحت قانون مدني از نقطه نظر پرداخت ماليات و معرفي دارندگان سهم الشركه تفاوتي با ساير اشخاص حقوقي انتفاعي نداشته موظف به ارئه ي اظهار نامه مالياتي به وزارت داراي و پرداخت ماليات شركت و سهم الشركه شركا به مراجع مالياتي مي باشد.

نكته : اشخاص به دو صورت مي توانند مبادرات به تشكيل و ثبت شركت اختياري براي انجام امور بازرگاني نمايند .

 تشكيل شركت تحت قانون تجارت :

شركت هاي تجاري به هفت قسمت تقسيم مي شوند

1- شركت سهامي (به صورت خاص و عام )

2- شركت با مسئوليت محدود

3- شركت تضامني

4- شركت مختلط غير سهامي

5- شركت مختلط سهامي

6- شركت نسبي

7- شركت تعاوني

هرشركت داراي 3 ركن است :

الف) تصميم گيرنده ------ مجمع

ب) اداره كننده ------- هيات مديره

ج) كنترل كننده ------ بازرسان اصلي

رويه ي عملي مراحل ثبت شركت :

در اداره ي ثبت شركتها فرم هاي اسناد مود است مي توان اين فرم هاي نمونه را از اداره ثبت شركت ها تكميل كرد و ذيل تمام اوراق بايد توسط همه ي شركا (موسيسن ) امضاء شود سپس هزينه اي بابت تعيين نام شركت به بانك واريز كرده و چند نام كه واژه ي بيگانه نبوده و فاقد سابقه ي ثبت بوده و داراي معنا است و با فرهنگ اسلامي مطابقت دارد انتخاب كرده و به ((واحد تعيين نام )) اداره ي ثبت شركت معرفي و موافقت ان واحد را در باره ي نام تعيين شده اخذ كرده سپس همه ي مدارك به (( قسمت پذيرش مدارك )) اداره ي مربوط تحويل و رسيد دريافت مي شود و موعدي براي گرفتن نتيجه تعيين مي شود ا

امر تعيين نام هم فقط در تهران انجام مي شود

و شركت هاي كه در ساير شهر ها ثبت مي شوند نيز جهت تعيين نام به تهران معرفي مي شوند

قبل از اقدام ثبت شركت بايد بدانيم ::

 شركت زماني ثبت مي شود كه دو شريك وجود داشته باشد حداقل سرمايه به ميزان 10000000 ريال وجود داشته باشد

در هنگام ثبت يك سهم شايد ناچيز به حساب ايد ولي در اينده نزديك همان يك سهم ممكن است ارزشي بسيار در ميزان سود شركا و يا در تصميم گيريها ي شركت خواهد داشته باشد

بهتر است از ابتدا يعني زماني كه تصميم ميگيريم شركتي را ثبت و راه اندازي نماييم حتما از مشاورين متخصص اين رشته بهره گيريم تا با مشاورت با ان ها در گير مسائلي از قبيل موارد ياد شده و يا ماليات و يا دعاوي حقوقي اتي و.... نگرديم 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط salar | ۳ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۱:۰۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |